Powered by Smartsupp
Svátky Dnes má svátek Jaromír a zítra Zlata
0

tipTip: Doprava po Praze Zdarma při nákupu nad 1199 Kč (Platí pouze u doručení Standart)
tipEshop stále v provozu objednávky můžete objednávat online nebo vyzvedávat na prodejně.
tipOtevírací doba během svátků: Dne 5.7. a 6.7. je náš obchod uzavřen

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

I. Základní ustanovení

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

 

Prodávající je společnost Pamela´s Flowers s.r.o.

IČ: 05006937

DIČ:CZ 05006937

Sídlo: Na příkopě 988/31, Staré Město, 110 00 Praha 1, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 256952.

Prodávající je provozovatelem internetového obchodu s květinami a doplňkovým zbožím (e-shopu).

Kontaktní údaje:

shop@pamelasflowers.cz

Telefon: +420 778 080 191 nebo +420 222 212 188

 

 

II. Informace o zboží a cenách

 

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě.
 2. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.
 3. Vzhledem k sezónnosti květin a přímé závislosti na dovozu květin ze zahraničí si prodávající vyhrazuje právo záměny druhu nebo barvy květiny ve výši maximálně    30 % oproti fotografii na stránkách internetového obchodu. V případě nutné záměny vyšší než 30 % prodávající neprodleně kontaktuje kupujícího a bude dohodnut další postup.

 

 

 

 

 

III. Objednávka zboží a služeb

Objednávku zboží a služeb můžete učinit těmito způsoby:

 1. Osobně v provozovně Pamela´s Flowers
 2. Elektronicky on-line na stránkách www.pamelasflowers.cz.
 1. Telefonicky na telefonu: +420 778 080 191 nebo +420 222 212 188.

IV. Dodání zboží a platební podmínky

 

Zboží lze dodat těmito způsoby:

1. Vyzvednutí zboží osobně v provozovně Pamela´s Flowers.

2. Dodání zboží kurýrní službou po Praze.

 

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

 

 1. Bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího 115-2255510247/0100 vedený u Komerční Banky.
 2. Bezhotovostně platební kartou.
 3. Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány.

 

Zpracování objednávky bude zahájeno až po obdržení platby.

 

 

VI. Přepravní lhůta

 

 Doručování zboží po Praze:

 

 

Ceny za doručení:

 

Zóna 1 – Standart (180 minut) – 99,-

Zóna 1 - Express (90 minut), víkendy a svátky – 149,-

Zóna 2 – Standart (180 minut) – 149,-

Zóna 2 – Express (90 minut, víkendy a svátky) – 199,-

Zóna 3 – Standart (180 minut) – 199,-

Zóna 3 – Express (90 minut), víkendy a svátky) – 299,-

 

Bližší informace o zónách naleznete v sekci doručování květin.

 

VII. Předání zboží a reklamace

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména dle § 2161 odst. 1 občanského zákoníku prodávající odpovídá kupujícímu, že:

 

Reklamace se nevztahuje na záměnu květin dle sezónnosti popsané v odstavci II. Informace o zboží a cenách, jelikož je zákazník v tomto odstavci na záměnu upozorněn.

 

Prodávající neodpovídá za chybné kontaktní údaje příjemce ani za to, že příjemce nebyl z jakéhokoliv důvodu v přepravní lhůtě zastižen na místě určeném v objednávce.
 

 1. Kupující nebo příjemce (tj. fyzická nebo právnická osoba, které prodávající zasílá zboží na určené místo podle objednávky kupujícího) přebírá zboží svým podpisem na dokladu o doručení či dodacím listu a tímto zároveň stvrzuje, že zboží převzal v dobrém stavu, tj. bez vad.

 

 

VIII. Odstoupení od smlouvy


Kupující může stornovat objednávku pouze telefonickou formou, a to zavoláním na telefon +420 778 080 191 nebo +420 222 212 188. Objednávky lze stornovat pouze do 24 hodin před termínem doručení objednaného zboží příjemci. Storno poplatek u smuteční a svatební objednávky je 50 % z ceny objednaného zboží.

Vzhledem ke skutečnosti, že předmětem kupní smlouvy jsou květiny, jako zboží podléhající rychlé zkáze, nelze po uskutečnění dodávky objednávku stornovat ani od uzavřené kupní smlouvy odstoupit.

XI. Závěrečná ujednání a ochrana osobních údajů

Prodávající se zavazuje uchovat v tajnosti před nepovolanými osobami všechny informace týkající se zboží a místa určení. Tento závazek se vztahuje i na příjemce objednávky.   

Prodávající se zavazuje respektovat a chránit osobní údaje kupujícího i příjemce v souladu se zákonem č. 101/2002 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány a bezpečně uchovávány v zabezpečeném informačním systému prodávajícího.

Prodávající má právo si poskytnuté osobní údaje dostupnými prostředky ověřit z hlediska pravdivosti a možného záměru, který je v rozporu s českým právním řádem, nebo zda nebyl osobní údaj poskytnut osobou nebo subjektem, kterému informace o osobních údajích nepřináleží. Prodávající poskytnuté a zjištěné osobní údaje využije pouze pro úspěšné vyřízení objednávky, doručení zboží a případnou reklamaci.

Kupující bere na vědomí, že zpracování osobních údajů uvedených v objednávce prodávajícím a předání těchto osobních údajů dopravci za účelem doručení zásilky je nezbytné pro řádné splnění smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Osobní údaje jsou využity pouze k realizaci práv a povinností z kupní smlouvy, k plnění povinností prodávajícího daných právními předpisy a v přiměřeném rozsahu pro zasílání informačních emailů pro účely nabídky produktů a služeb prodávajícího.

Kupující prohlašuje, že má souhlas příjemce s poskytnutím jeho osobních údajů prodávajícímu pro účely realizace objednávky zboží, které má být doručeno příjemci. Kupující odpovídá prodávajícímu za škodu způsobenou nepravdivostí tohoto prohlášení.

Kupující má právo požádat prodávajícího o sdělení, jakým způsobem je s jeho osobními údaji nakládáno a prodávající má povinnost na tuto žádost odpovědět.

Veškeré právní vztahy vznikající mezi prodávajícím a kupujícím se řídí českým právním řádem. Ve věcech neupravených jinou smlouvou nebo těmito obchodními podmínkami se uplatní příslušná ustanovení občanského zákoníku.  K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: href=>http://www.coi.cz

Prodávající je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoliv jednostranně změnit. V případě změny obchodních podmínek nabývají tyto změny okamžitou platnost po jejich uveřejnění na internetových stránkách prodávajícího. Změny nemají vliv na již učiněné objednávky.

Potvrzením objednávky kupující vyjadřuje s těmito obchodními podmínkami a zpracováním osobních údajů souhlas.

Novinky

Kontakty

Pamela´s Flowers, s.r.o.

Pasáž Broadway
Na příkopě 988/31
110 00  Praha 1 – Staré město

Lazarská 11/6
Praha - Nové město
120 00

E-shop: +420 778 080 474
+420 222 212 188
+420 778 080 191
shop@pamelasflowers.cz

Otevírací doba přes Velikonoční svátky:

Po 1.5. 9:00-18:00

Po 8.5. 9:00-18:00

Otevírací doba:

Po-Pa: 8:00-20:00

So-Ne: 9:00-20:00

 

Číslo účtu:
CZK - 115-2255510247/0100

Marcela Olšáková  
VEDOUCÍ PROVOZOVNY LAZARSKÁ

+420 778 080 846

marcela@pamelasflowers.cz

Tereza Svobodová  
VEDOUCÍ PROVOZOVNY NA PŘÍKOPĚ

+420 606 873 817

Veronika Bidrmanová
FLORISTKA